Стих за деня

  • Стих за деня

    А учениците, които минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб. И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите.

    Матей 16:5,6