Стих за деня

  • Стих за деня

    И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тези неща? И кой Ти е дал тази власт? А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща. Йоановото кръщение от къде беше? От небето или от човеците?

    Матей 21:23-25